als consulting

prijava

newsletter

Organizacija arhiva

Organizovanje i čuvanje arhivske i registraturne graÄ‘e je zakonska obaveza svakog pravnog lica organizovanog na nivou Federacije BiH, u skladu sa Zakonom o arhivskoj graÄ‘i Federacije BiH (Službene novine FBiH broj 45/02) i Uredbe o organizovanju i načinu vršenja arhivskih poslova u pravnim licima u Federaciji BiH.
MeÄ‘u ostalim obavezama, po navedenim zakonskim aktima, pravna lica su dužna donijeti i primjenjivati listu kategorija registraturne graÄ‘e kao normativnog akta kojim se odreÄ‘uje čuvanje arhivske i registraturne graÄ‘e, voditi arhivsku knjigu kao inventarni pregled cjelokupne arhivske i registraturne graÄ‘e, vršiti odabiranje i izlučivanje bezvrijedne registraturne graÄ‘e, arhivsku i registraturnu graÄ‘u držati u uslovnim prostorijama i u sreÄ‘enom stanju ....

Zvuči komplikovano?

Izbjegnite zakonski predviÄ‘ene kazne i do 10.000KM, kontaktirajte nas i naš stručni tim će za vas pronaći najbolje rješenje, bilo da se radi o organizaciji arhivskog prostora, sreÄ‘ivanju arhivske graÄ‘e, smještaja arhivske graÄ‘e ili digitalizacije arhivske graÄ‘e. Brigu o vašem arhivu prepustite nama.

Više o prednostima digitalizacije arhivske graÄ‘e pogledajte u našoj prezentaciji ili nas kontaktirajte. Mi smo tu radi Vas.