als consulting

prijava

newsletter

Organizacija arhiva

Organizovanje i čuvanje arhivske i registraturne građe je zakonska obaveza svakog pravnog lica organizovanog na nivou Federacije BiH, u skladu sa Zakonom o arhivskoj građi Federacije BiH (Službene novine FBiH broj 45/02) i Uredbe o organizovanju i načinu vršenja arhivskih poslova u pravnim licima u Federaciji BiH.
Među ostalim obavezama, po navedenim zakonskim aktima, pravna lica su dužna donijeti i primjenjivati listu kategorija registraturne građe kao normativnog akta kojim se određuje čuvanje arhivske i registraturne građe, voditi arhivsku knjigu kao inventarni pregled cjelokupne arhivske i registraturne građe, vršiti odabiranje i izlučivanje bezvrijedne registraturne građe, arhivsku i registraturnu građu držati u uslovnim prostorijama i u sređenom stanju ....

Zvuči komplikovano?

Izbjegnite zakonski predviđene kazne i do 10.000KM, kontaktirajte nas i naš stručni tim će za vas pronaći najbolje rješenje, bilo da se radi o organizaciji arhivskog prostora, sređivanju arhivske građe, smještaja arhivske građe ili digitalizacije arhivske građe. Brigu o vašem arhivu prepustite nama.

Više o prednostima digitalizacije arhivske građe pogledajte u našoj prezentaciji ili nas kontaktirajte. Mi smo tu radi Vas.