als consulting

prijava

newsletter

aktuelno

Licenciranje Microsoft proizvoda

Ne dozvolite da budete sa druge strane zakona

"Ne dozvolite da budete sa druge strane zakona!" je akcija Federalne uprave za inspekcijske poslove čiji je cilj suzbiti korištenje piratskog software-a.

ALS Consulting je Microsoft partner, obratite nam se za pomoć kod legalizacije i na najbezbolniji način izbjegnite kazne predviÄ‘ene zakonom. Više o licenciranju pronaÄ‘ite na licenciranjeMi smo tu radi Vas!!

ORGANIZACIJA SEMINARA

Hotel "Sarajevo" u Sarajevu

ALS Consulting je za potrebe klijenta svjetskog brand-a IT industrije organizirao i dostavio "tailor -made" seminar na temu "Tehnike prodaje i briga o kupcu". Kao svi naši seminari i ovaj je "skrojen" prema specifičnim potrebama klijenta.

03.11. 2011. godine, u hotelu Sarajevo, održan je seminar sa temama:

- Stilovi komunikacije i slušanja


- Tehnike prodaje


- Važnost i tehnike post prodajne podrške


- Važnost i načini brige o kupcuSeminar je protekao u pozitivnoj atmosferi, participanti su aktivno učestvovali tokom cijelog dana predavanja. Razlog je koncept seminara koji se zasniva na interaktivnom pristupu i praksi.

Prosječna ocjena seminara od strane polaznika je iznosila 9,9 (u rasponu od 1 do 10)

DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE

ZAŠTO DIGITALIZACIJA?

Cijeneći sve veće zahtjeve tržišta i orijentaciju naših klijenata ka uspješnom unaprijeÄ‘enju poslovnih procesa, ALS Consulting se odlučio svoju uslugu proširiti za uslugu digitalizacije arhivske graÄ‘e kao i implementaciju Document management sistema (DMS) koju pružamo preko našeg partnera. Našim klijentima i svim zainteresovanim nudimo:

- usluge u oblasti digitalizacije, kao i mikrofilmovanja dokumentacije u saradnji s našim partnerom, najjačom kompanijom na prostoru Balkana u sferi arhivskog poslovanja


- Koristimo najsavremenije tehnologije


- Imamo specijalizovane timove sa stručnim kadrovima za svaku oblast djelovanja


- Sistem rada je kreiran tako da izbjegava mogućnost bilo kakve greške u procesu obrade materijala


- Dokumente pretvaramo u PDF, pretraživi PDF, TIF ili JPG format, po želji klijenta


- Klijentima obrađeni materijal predajemo na eksternim hard diskovima ili USB drive-u (na insistiranje klijenta to može biti i bilo koji drugi mobilni medij)Nazovite nas, mi smo tu zbog vas!ALS Consulting pruža logističku pomoć organizaciji Microsoft konerencije na Kipru - Septembar 2010

prazno