als consulting

prijava

newsletter

O nama

ALS Consulting je procurement outsourcing kompanija čiji je osnovni cilj prenijeti iskustvo i znanje stečeno u oblasti nabavke na naše klijente i time im uštedjeti vrijeme i novac, uz istovremeno rasterećenje ljudskih potencijala klijenata. Outsourcing je generalno vrlo moderan i rasprostranjen trend u svjetskoj ekonomiji. Omogućava, prije svega kompanijama orijentisanim uspjehu, fokus na njihovo primarno poslovanje, na njihov "core business".  Za razliku od jednostavnijih outsourcing procesa, procurement outsourcing nije "crno-bijeli" proces. Stručnjak za nabavku mora biti detaljno uveden u poslovni proces kompanije prije prenosa odreÄ‘enih ključnih aktivnosti.

Nabavka od strane trećih lica - Procurement outsourcing?

Procurement outsourcing predstavlja prenos specifičnih ključnih aktivnosti nabavke na treća lica – bilo zbog smanjenja ukupnih troškova poslovanja ili zbog težnje kompanije da se usmjeri na svoje primarno poslovanje. Kraft, Unilever, British Airways, Vodafone, P&G neke su od svjetskih kompanija koje na različitim tržištima širom svijeta koriste ovakvu vrstu usluge.
To je idealno rješenje za kompanije koje:

 •  nemaju interne kadrove u ovoj oblasti, a imaju stalnu ili povremenu potrebu za nabavkom roba i usluga
 •  imaju interne stručnjake iz oblasti nabavke, ali žele angažman spoljnih saradnika za specifična područja nabavke

Usluge nabavke od strane trećih lica često se koriste sa ciljem pojednostavljenja poslovanja i poboljšanja izvršenja i kontrole neprofitnih i dodatnih aktivnosti unutar kompanije, te slabo kontrolisanih troškovnih kategorija.

Mi smo...

Jedina kompanija na području Bosne i Hercegovine koja kompanijama orjentisanim uspjehu pruža usluge  iz oblasti kompletne nabavke roba i usluga;
Kompanija čiji su predstavnici uposlenici sa dugogodišnjim iskustvom u sferi nabavke, detaljno upoznati sa inostranim i domaćim procedurama nabavke;  
Kompanija sa jasno definisanim ciljevima i metodama poslovanja, istovremeno spremna i na poštivanje internih procedura klijenata;  
Pouzdan i profesionalan partner čiji je cilj osigurati za vas najpovoljnije rješenje. Posjedujemo bazu sa preko 1.000 različitih dobavljača iz zemlje i inostranstva.

Prednosti za vas...

 • Smanjenje opštih troškova i oslobaÄ‘anje postojećih ljudskih resursa
 •  Minimalizacija kapitalnih troškova
 • Eliminacija ulaganja u fiksnu infrastrukturu
 • Usmjeravanje energije i osoblja na primarno poslovanje
 • Rasterećenje rukovodnog kadra od svakodnevnih sitnijih ili krupnijih problema ovog procesa poslovanja
 •  Ušteda na radnoj snazi i pratećim troškovima
 •  Kontrola operativnih troškova
 •  Povećanje efikasnoti i kvalitete usluge
 • Smanjenje rizika poslovanja ...