als consulting

prijava

newsletter

Organizacija transporta

Transport robe se može pretvoriti u pravu noćnu moru. Da li ste ikada došli u situaciju da vam kasni isporuka robe i zbog toga plaćate penale kupcu? Da vam ino dobavljač organizuje transport i radi toga povećava ukupne troškove? Da vam je otuÄ‘en dio robe, da nemate prikaz kompletnih troškova, da su vam važni dokumenti zagubljeni u transportu, da provedete sate na carinskim terminalima dok vam redovni posao stoji...

Prepustite posao profesionalcima koji su stekli veliko iskustvo i znaju kako riješiti probleme transporta. Mi ne pružamo direktnu uslugu transporta roba, mi radimo sa najboljim i najsigurnijim isporučiocima transportne usluge po posebnim cijenama koje važe za naše klijente. Uštedite novac i vrijeme, rasporedite ljudske potencijale na druge bitne poslove unutar vaše kompanije.